Waldorfförskolan Kotten i Kungälv
Förälder på Kotten

VERKSAMHETEN

Förskolan Kotten är en waldorfförskola och drivs som en ideell förening med relativt liten arbetsinsats från föräldrarna. Medlem i föreningen är alla som har sina barn på Kotten. Som medlem får du insyn i och inflytande på verksamheten och har rösträtt på årsmöten och medlemsmöten. Föräldrarinsatser Föräldrarna är en viktig del i barnens liv och tillsammans skapar vi ett bra klimat för våra barn på förskolan. Som förälder på Kotten är du aktiv och intresserad av att ta del av barnens liv på förskolan, det innebär följande ansvar: Att delta på föräldramöten. Att ansvara för städning de tilldelade städveckorna, ca 2 veckor per termin (en städvecka innebär städning på tisdag eftermiddag och en valfri helgdag). Att delta på arbetshelger, en gång per termin. Då träffas vi föräldrar för att sköta trädgården och utföra reparationsarbeten ute och inne. Inte minst är dessa dagar viktiga för att vi ska få tid att träffas och lära känna varandra. Barnen är givetvis också vara välkomna.

STYRELSE

Styrelsen består av föräldrar och medarbetare som väljs på föreningens årsmöte. Styrelsen har ekonomiskt- och arbetsgivaransvar. Styrelsen träffas ungefär en gång per månad. Stadgar bifogas separat.
Waldorfförskolan Kotten i Kungälv
Förälder på Kotten

VERKSAMHETEN

Förskolan Kotten är en waldorfförskola och drivs som en ideell förening med relativt liten arbetsinsats från föräldrarna. Medlem i föreningen är alla som har sina barn på Kotten. Som medlem får du insyn i och inflytande på verksamheten och har rösträtt på årsmöten och medlemsmöten. Föräldrarinsatser Föräldrarna är en viktig del i barnens liv och tillsammans skapar vi ett bra klimat för våra barn på förskolan. Som förälder på Kotten är du aktiv och intresserad av att ta del av barnens liv på förskolan, det innebär följande ansvar: Att delta på föräldramöten. Att ansvara för städning de tilldelade städveckorna, ca 2 veckor per termin (en städvecka innebär städning på tisdag eftermiddag och en valfri helgdag). Att delta på arbetshelger, en gång per termin. Då träffas vi föräldrar för att sköta trädgården och utföra reparationsarbeten ute och inne. Inte minst är dessa dagar viktiga för att vi ska få tid att träffas och lära känna varandra. Barnen är givetvis också vara välkomna.

STYRELSE

Styrelsen består av föräldrar och medarbetare som väljs på föreningens årsmöte. Styrelsen har ekonomiskt- och arbetsgivaransvar. Styrelsen träffas ungefär en gång per månad. Stadgar bifogas separat.