Waldorfförskolan Kotten i Kungälv
Om oss

WALDORFPEDAGOGIK

Kotten är en waldorfförskola. Waldorfpedagogiken har under början av 1900-talet utvecklats av Rudolf Steiner ur den antroposofiska människobilden. Vi strävar efter att alla våra medarbetare ska ha en gedigen waldorfpedagogisk utbildning. Det är viktigt att man som förälder inser att valet att placera barnet på Kotten innebär ett pedagogiskt val i sin helhet. Vår pedagogik grundar sig på Rytmens betydelse, för trygghet och välbefinnande Härmningens betydelse för inlärning. Vi är tillsammans med er föräldrar barnens dagliga förebilder. Lekens betydelse för all social kompetens samt bearbetning av intryck.
SMÅ BARNGRUPPER Vi håller till i en fristående villa med trädgård, på randen till Fontins friluftsområde. Hos oss finns det två barngrupper, en för de minsta barnen 1-3 år och en för barn mellan 3-6 år. Vi prioriterar små barngrupper med 4-5 barn i småbarnsgruppen och 10-12 barn i den stora gruppen.   FRI LEK På Kotten lägger vi stor vikt vid den fria leken där barnen får möjlighet att öva sin sociala, kreativa och motoriska förmåga och även utveckla sin fantasi. Trädgården och den närliggande skogen ger uppslag och material till barnens lekar.  PEDAGOGISK VERKSAMHET I vår verksamhet får barnen varje dag och/eller vecka delta i måleri och handarbeten, sångsamlingar, dockteater och rörelselekar. I årsrytmen deltar alla i att förbereda för och fira fester och högtider som firas tillsammans.  EKOLOGISK HEMLAGAD MAT Ekologiskt tänkande är en hörnpelare inom Waldorf-pedagogiken, därför serveras det varje dag vegetarisk, kravodlad mat tillagad av Sara i det egna köket
Waldorfförskolan Kotten i Kungälv
Om oss

WALDORFPEDAGOGIK

Kotten är en waldorfförskola. Waldorfpedagogiken har under början av 1900-talet utvecklats av Rudolf Steiner ur den antroposofiska människobilden. Vi strävar efter att alla våra medarbetare ska ha en gedigen waldorfpedagogisk utbildning. Det är viktigt att man som förälder inser att valet att placera barnet på Kotten innebär ett pedagogiskt val i sin helhet. Vår pedagogik grundar sig på Rytmens betydelse, för trygghet och välbefinnande Härmningens betydelse för inlärning. Vi är tillsammans med er föräldrar barnens dagliga förebilder. Lekens betydelse för all social kompetens samt bearbetning av intryck.

FRI LEK

På Kotten lägger vi stor vikt vid den fria leken där barnen får möjlighet att öva sin sociala, kreativa och motoriska förmåga och även utveckla sin fantasi.

SMÅ BARNGRUPPER

Vi prioriterar små barngrupper med 4-5 barn i småbarnsgruppen och 10-12 barn i den stora gruppen.

HEMLAGAD MAT

Ekologiskt tänkande är en hörnpelare inom Waldorf-pedagogiken, därför serveras det varje dag vegetarisk, kravodlad mat tillagad av Sara i de egna köket.